Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΛΕΦΕΔ Αττικής: Εκπαίδευση στις βασικές τακτικές αντίδρασης ομάδας/περιπόλου πεζικού


Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν σε βασικές αρχές περιπόλων. Oι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες πεζικού των 8 ανδρών η κάθε μία, ξεκίνησαν μιά πορεία 3 χλμ, με πλήρη φόρτο, σε δύσβατο μονοπάτι. Καθόλη την διάρκεια της πορείας τηρήθηκε πειθαρχεία φωτός και ήχου. Η επικοινωνία των μελών γινόταν με σήματα και οι διαταγές δίδονταν χαμηλόφωνα. Επίσης, έγινε εκπαίδευση στην επιλογή δρομολογίου, στην τακτική διάβαση επικίνδυνων περιοχών και στην κίνηση με εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος.

Όταν έφτασαν στον αντικειμενικό σκοπό. Οργανώθηκε ο ΠΧΑ (προκεχωρημένος χώρος απόκρυψης) και 2 ανιχνευτές προέβησαν σε αναγνώριση του χώρου. Εν συνεχεία ενημέρωσαν την περίπολο και εκτελέστηκε κρούση επι του στόχου.

Στην συνέχεια τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στην άμεση αντίδραση περιπόλου και ομάδος πεζικού.

Η εκπαίδευση έληξε με επιστροφή με πορεία άλλων 3 χλμ με πλήρη φόρτο και πλήρη πειθαρχία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: