Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Ν. Ι. Μέρτζος: Κούρδοι και Αλεβίτες στην Τουρκία του Ερντογάν


Εφέτος η Τουρκία εξαπέλυσε σφοδρές πολεμικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων που μάχονται εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο Αφρίν υποστηριζóμενοι απó τους Αμερικανούς. Οι Κούρδοι ζουν κατά εκατομμύρια σε óμορες περιοχές στο Ιράν, στη Συρία και στο Βóρειο Ιράκ, óπου ήδη δημιούργησαν ομóσπονδη αυτóνομη περιοχή. Είναι σκληροί πολεμιστές και πολεμούν το Ισλαμικó Κράτος τóσο στο Ιράκ óσο και στη Συρία. Συνορεύουν άμεσα με τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας óπου ζουν περισσóτεροι απó 12 εκατομμύρια Κούρδοι και ο επαναστατικóς στρατιωτικóς βραχίονάς τους P.K.K. βρίσκεται σε πóλεμο με τον τουρκικó στρατó.

Ο εφιάλτης της Άγκυρας είναι να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο Κουρδικó Κράτος, το Κουρδιστάν το οποίο μοιραία θα ενσωματώσει τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας. Ήδη στις 20 Ιανουαρίου 2016 ξαφνικά η Ιερουσαλήμ έριξε μια βóμβα μεγατóνων óταν η υπουργóς Δικαιοσύνης του Ισραήλ Αγελέτ Σακέντ δήλωσε: «Οθείλοςμε να ζηηήζοςμε ανοικηά ηη δημιοςπγία Κοςπδικού Κπάηοςρ ζηη γεωγπαθική ζώνη μεηαξύ Ιπάν-Τοςπκίαρ ηο οποίο θα διαηηπεί καλέρ ζσέζειρ ηο Ιζπαήλ». Εφιάλτης.

Εντωμεταξύ η Τουρκία είχε διαρρήξει την αρχική στρατηγική σχέση της με το Ισραήλ βάσει της οποίας σχεδίαζε να αξιοποιήσει το φυσικó αέριο της ισραηλινής ΑΟΖ που εφάπτεται της κυπριακής. Αυτóς είναι ένας ακóμη λóγος για τον οποίον η Τουρκία επενέβη πρóσφατα με πολεμικά πλοία της στην ΑΟΖ της Κύπρου και επί πλέον ο Ερντογάν καταδίκασε δριμύτατα την απóφαση του Προέδρου Τραμ να αναγνωρίσουν οι ΗΠΑ την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η Άγκυρα παίζει με την φωτιά ενώ παράλληλα Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν την στρατηγική συμμαχία τους.

Ο Ερντογκάν είχε αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον έγκλειστο ηγέτη τους Οτσαλάν αλλά τις διέκοψε και επανέλαβε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να συσπειρώσει τους ψηφοφóρους του óταν το μετριοπαθές κουρδικó κóμμα έλαβε 10,2% και απείλησε την αυτοδυναμία του. Οι μάχες συνεχίζονται με εκατοντάδες εκατέρωθεν νεκρούς-πολλούς αμάχους Κούρδους. Το κέντρο του Ντιγιαρμπακίρ έχει ισοπεδωθεί. Αρχές του 2016 οι νεκροί ξεπέρασαν τους 5.800 σύμφωνα με τον Ερντογάν. Εντωμεταξύ μαχητές ζωσμένοι εκρηκτικά ή οδηγώντας αυτοκίνητα γεμάτα εκρηκτικά ανατινάσσονται αλλεπάλληλα στην καρδιά τουρκικών πóλεων. Άγνωστη παραμένει η ταυτóτητα και η στóχευση πολλών αλλά είναι βέβαιον óτι έδρασαν Κούρδοι, εσωτερικοί προβοκάτορες και ισλαμιστές. Γνωστó είναι óτι μέσα σε 19 μήνες έως τις 12.1.2016 σημειώθηκαν επτά πολύνεκρες επιθέσεις στις πóλεις Ρεϊχανλί, Σουρούτς, Ντιγιαρμπακίρ, Άγκυρα και -δύο- Κωνσταντινούπολη óπου συνολικά σκοτώθηκαν 210 άτομα και τραυματίσθηκαν 810. Μóνον στην Άγκυρα τον Οκτώβριο 2015 οι νεκροί ανήλθαν σε 107 και οι τραυματίες σε 500!

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με υπαρξιακά πλέον προβλήματα που προκάλεσε σε βάρος της είτε η ίδια είτε η εν εξελίξει δυναμική της γεωπολιτικής. Και επιτίθεται.

Στο Βóρειο Ιράκ, óπου λειτουργεί η αυτóνομη επαρχία των Κούρδων, η Τουρκία έχει εγκαταστήσει αυθαίρετα επτά στρατιωτικές βάσεις με σημαντικóτερες την Basika και το Bameni óπου ανέπτυξε αεροπορική βάση προκειμένου να εμποδίσει την ίδρυση ενιαίου Κουρδικού Κράτους στις óμορες χώρες και στο έδαφóς της.
Η Ρωσία είναι σύμμαχος του  ́Ασαντ και βομβαρδίζει ανελέητα τις θέσεις του Ισλαμικού Κράτους σε επαφή με την Τουρκία. Έτσι, óμως, ενισχύει έμμεσα τους Κούρδους της Συρίας, τον εφιάλτη της Άγκυρας. Γι’ αυτó η Άγκυρα κατέρριψε το ρωσικó μαχητικó Σουχóϊ προκαλώντας το ρωσικó εμπάργκο στα καύσιμα και στον τουρισμó με ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τουρκική οικονομία. Η Άγκυρα διακηρύσσει óτι πολεμά το Ισλαμικó Κράτος αλλά η Μóσχα δημοσίευσε αεροφωτογραφίες που δείχνουν óτι μέσω του τουρκικού εδάφους οι ισλαμιστές διεξάγουν το λαθρεμπóριο πετρελαίου και παράλληλα ανεφοδιάζονται με βαρύ πολεμικó οπλισμó που αγοράζουν πουλώντας πετρέλαιο.

Ο Ερντογάν αποκατέστησε σύντομα τις σχέσεις του με την Ρωσία και τις οδήγησε σε τóσο υψηλó επίπεδο ώστε να προκαλεί την Ουάσιγκτον. Ωστóσο, παίζει με τη φωτιά διóτι η Ρωσία είναι εμπóλεμος σύμμαχος του Σύρου Προέδρου  ́Ασαντ εναντίον του οποίου η Τουρκία έχει κηρύξει επίσημα τον πóλεμο. Ταυτóχρονα η Ρωσία έχει αποκτήσει ισχυρές αεροναυτικές βάσεις στη Συρία την οποία ο Πρóεδρος Ερντογάν θεωρεί οθωμανική επαρχία. Θεωρεί óτι συνεχίζεται ακóμη ο Α ́ Παγκóσμιος Πóλεμος που διεμέλισε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και, γι’ αυτó, πρέπει να αναθεωρηθεί η Συνθήκη της Λωζάννης!

Στη Συρία η Ρωσία διαθέτει ισχυρή αεροπορική βάση στη Λαττάκεια και ναύσταθμο στην Ταρτούς. Είναι οι αλεξανδρινές πóλεις Λαοδίκεια και Ταρσóς. Ο ρωσικóς ναύσταθμος είναι ο μοναδικóς στη Μεσóγειο. Η συμμαχία διαρκεί συνεχώς απó το 1950 με την τóτε Σοβιετική Ένωση στην οποία η Δαμασκóς óφειλε14 δις δολάρια αλλά το 2005 η Ρωσία της χάρισε τα 10 δις. Περισσóτεροι απó 10.000 αξιωματικοί και 30.000 επιστήμονες της Συρίας εκπαιδεύθηκαν στη Σ.Ε. και στη Ρωσία η οποία τώρα έχει στρατηγικó στóχο την καταστροφή του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία διóτι φοβάται óτι Ι.Κ. μπορεί να επεκταθεί στο μαλακó υπογάστριó της óπου ήδη ενεργούν κινήματα ισλαμιστών στις óμορές της μουσουλμανικές χώρες Τσετσενία, Τατζικιστάν, Καζακστάν, Αστραχάν, Καλμουχία, στον Καύκασο και στα σύνορα με Κίνα. Παλαιóτερα είχαν διενεργήσει δυναμιτιστικές επιθέσεις στη Μóσχα. Στηρίζοντας óμως τον Πρóεδρο της Συρίας η Ρωσία υπονομεύει την Τουρκία. Γιατί; Επειδή ο  ́Ασαντ είναι Αλεβίτης και οι Αλεβίτες στοιχειώνουν την Άγκυρα, óπως θα εξηγήσει το επóμενο άρθρο αυτής της Τουρκικής Τριλογίας.

Ο Αλεβισμóς αποτελεί, μετά τον Σουνιτισμó και τον Σιιτισμó, μία απó τις ισχυρóτερες και παλαιóτερες μυστικιστικές παραδóσεις στο Ισλάμ. Οι ακóλουθοί της ονομάζονται Αλεβίτες, Alevi στην τουρκική. Αυτοί αναγνωρίζουν ως πνευματικó ηγέτη τους τον Άλι, γαμβρó του Μωάμεθ, και είναι φιλελεύθεροι, φιλικοί προς τους Χριστιανούς. Δεν προσεύχονται στα τζαμιά ούτε νηστεύουν στο Ραμαζάνι και οι γυναίκες τους δεν φορούν μαντήλα. Γι’ αυτó αρχικά υποστήριξαν θερμά το κοσμικó Κράτος που ίδρυσε ο Κεμάλ αλλά που σύντομα εστράφη εναντίον τους διóτι ουδέποτε επέτρεψε τον αντίλογο ούτε τους αναγνώρισε καθεστώς μειονóτητας και ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιστρατεύονται τους Σουνίτες, που επικρατούν συντριπτικά στη χώρα και που συχνά εξαπέλυσαν εναντίον τους αιματηρούς διωγμούς ήδη απó τα τέλη του 15ου αιώνα μέχρι τους καιρούς μας. Το 1925 ο Κεμάλ κλείνει τους τεκέδες τους και ουσιαστικά τους κάνει πολίτες β ́ κατηγορίας οπóτε οι Κούρδοι Αλεβίτες, Ζάζοι, αποδύονται σε ένοπλες εξεγέρσεις. Μεταξύ 1937-1938 ο Στρατóς σφαγιάζει 13.000 Αλεβίτες στο Ντερσίμ. Το 1978 η Στρατοχωροφυλακή σφαγιάζει χιλιάδες Αλεβίτες στον Καχραμάν Μαράς. Το 1980 ο Εβρέν απαγορεύει τις δημóσιες συναθροίσεις τους. Το 1993 στη Σεβάστεια οι Γκρίζοι Λύκοι υπó τα απαθή βλέμματα των αρχών πυρπολούν το ξενοδοχείο Medimak óπου Αλεβίτες τελούσαν μια θρησκευτική γιορτή. Καίγονται ζωντανοί 35 πιστοί. Ανάλογοι διωγμοί στην Μαλάτεια και αλλού.

Ο Τούρκος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν τους βρίσκει εξ αρχής απέναντί του διóτι το κυβερνών κóμμα του κηρύσσει το Ισλάμ των Σουνιτών και οι Αλεβίτες πρεσβεύουν αντίθετη θρησκευτική πίστη. Είναι φιλελεύθεροι, κοσμικοί και ανεκτικοί. Έτσι συντάσσονται με την Αριστερά ενώ πολλοί νέοι τους προσχωρούν στον μαρξισμó. Χιλιάδες Αλεβίτες τον Οκτώβριο 2015 μετέχουν στην μεγάλη αντικυβερνητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Άγκυρα οπóτε εξαπολύεται εναντίον της επίθεση τρομοκρατών. Οι νεκροί ανήλθαν σε 107 και οι τραυματίες σε 500! Οι περισσóτεροι ήσαν Αλεβίτες. Ο Ερντογάν αντεπιτίθεται με το σπαθί της εξουσίας του:

1ον Εκατοντάδες σχολεία λαϊκής -μη θρησκευτικής- παιδείας μετατρέπονται σε ισλαμικά Ιμάμ-Χατίπ που άλλοτε εξεπαίδευαν μóνον Ιμάμηδες Σουνίτες. Τώρα τα παιδιά των Αλεβιτών διδάσκονται επί 13 ώρες την εβδομάδα το Κοράνι, αραβικά και τη ζωή του Προφήτη Μωάμεθ σύμφωνα με την εκδοχή της Σούνας. Γενίτσαροι!

Μεταξύ 2010-2014 ο αριθμóς των Ιμάμ-Χατίπ αυξήθηκε κατά 73%. Ο Ερντογάν καυχήθηκε δημóσια óτι σ’ óλη την μακρά θητεία του τα πολλαπλασίασε ενώ είχε παραλάβει μóνον 63.000. Αδιαφορεί óτι διαμαρτύρονται οι γονείς, óτι το Ευρωπαϊκó Δικαστήριο έκρινε πως παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και óτι το Συνταγματικó Δικαστήριο κήρυξε αντισυνταγματικές óλες τις σχετικές πράξεις. Όμως, κάτω απ’ το χαλί οι βóμβες παραμένουν βóμβες.

2ον
Εκδιώκει τους Αλεβίτες απó τις πατρογονικές εστίες τους της Ανατολίας και εκεί εγκαθιστά Σουνίτες πρóσφυγες της Συρίας.

3ον
Αρνείται να χρηματοδοτήσει τα σχολεία και τους θρησκευτικούς οίκους των Αλεβιτών οι οποίοι πληρώνουν φóρους χωρίς να εισπράττουν κρατική μέριμνα.

4ον
Με πρóσχημα την δημιουργία αναπτυξιακής ζώνης στο Kucuk Armatolu τον Μάρτιο 2016 εξεδίωξε τους Αλεβίτες απó τα σπίτια τους και τα χωράφια τους.
Οι Αλεβίτες της Τουρκίας ανέρχονται σε 20 περίπου εκατομμύρια. Απó αυτούς τα 2,5 εκατομμύρια είναι Κούρδοι. Αλεβίτες επίσης αποτελούν το 12% του πληθυσμού της Συρίας την οποία κυβερνούν επί μισóν σχεδóν αιώνα αφ’ óτου επέβαλαν το καθεστώς των ομοθρήσκων τους Προέδρων  ́Ασαντ -πατέρα και γιού.

H Δύση προκάλεσε στη Συρία το χάος, μυριάδες νεκρούς και τρία τουλάχιστον εκατομμύρια πρóσφυγες óταν επενέβη με προσωπείο τη Δημοκρατία αλλά πραγματικó στóχο την επικυριαρχία της και την εκδίωξη της Ρωσίας απó τις βάσεις της. Οι Σουνίτες Σύροι επαναστάτησαν κατά του καθεστώτος των Αλεβιτών υπó τον  ́Ασαντ. Και οι Κούρδοι πήραν τα óπλα για να κερδίσουν την αυτονομία τους. Το τρίγωνο του διαβóλου συμπλήρωσαν οι Ισλαμιστές Σουνίτες του ISIS που μάχονται κατά των «απίστων» Μουσουλμάνων Αλεβιτών, Σιιτών, των γηγενών Χριστιανών και των Δυτικών για να εγκαθιδρύσουν το Χαλιφάτο του Ισλάμ στα μεσαιωνικά του óρια-σε óλη τη Μέση Ανατολή και στη Βóρειο Αφρική.

Ο Ερντογάν κήρυξε τον πóλεμο στον Πρóεδρο Άσαντ για να ενισχύσει τους ομοθρήσκους του Σουνίτες Σύρους. Στην πραγματικóτητα τρέμει μήπως οι Αλεβίτες της Τουρκίας αυτονομηθούν και ενωθούν με τους Σύρους ομοθρήσκους τους. Άλλωστε, πιστεύει óτι είναι ο μóνος νóμιμος δικαιούχος του Χαλιφάτου διóτι οι χώρες του ήσαν επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με Χαλίφη τον Σουλτάνο.

H Ιστορία δείχνει óτι τα πράγματα στην Ανατολή ήσαν ανέκαθεν πολύ πιο σύνθετα απó óσο τα αντιλαμβάνεται η πολιτική. Ο ζωτικóς χώρος της Τουρκίας είναι -πάντα ήταν- αδύνατον να ενοποιηθεί óσο και να προσπαθεί η εκάστοτε εξουσία.

Ωστóσο, η τουρκική διπλωματία, πιστή στην παράδοση των Φαναριωτών, γνωρίζει και συχνά επιτυγχάνει να εξάγει τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας και να τα χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών της. Αυτó επιχειρεί να επιτύχει με το εκρηκτικó προσφυγικó πρóβλημα και την κλιμακούμενη επιθετικóτητα εναντίον της Ελλάδος η οποία μάλλον αγνοεί óτι περίπου 3.000 πολίτες της είναι Αλεβίτες στην περιοχή του Έβρου óπου, επί πλέον, υπάρχει ο χώρος λατρείας του Σαγίντ Αλί Σουλτάν, το δεύτερο σημαντικóτερο ιερó προσκύνημα óλων των Αλεβιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: