Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Θαλάσσιοι διάλογοι: το Ηραίο της Σάμου


«Θαλάσσιοι διάλογοι: Μεγέθη και τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ προϊστορικού Ηραίου Σάμου και του υπόλοιπου Αιγαίου» είναι το θέμα διάλεξης που θα δώσει η Ουρανία Κουκά (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, κεραμική και μικρά ευρήματα από τις φάσεις αυτές θα παρουσιαστούν στα ανασκαφικά τους συμφραζόμενα και θα συζητηθούν στο ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο του Αιγαίου, προκειμένου να καταγραφούν οι πτυχές και η ένταση της κλιμακούμενης από τη Χαλκολιθική έως και τη Μέση Εποχή του Χαλκού πολιτισμικής διάδρασης του Ηραίου και ευρύτερα της Σάμου με τη γειτονική Μ. Ασία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την παλαιοανακτορική Κρήτη.

Όπως αναφέρει η κα Κουκά: «Οι πρόσφατες ανασκαφές στο Ηραίον Σάμου (2009-2013) αποκάλυψαν για πρώτη φορά την ίδρυση του Ηραίου κατά τη Χαλκολιθική περίοδο (4500-3000 π.Χ.), τον οχυρωμένο οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού Ι/πρώιμης-ΙΙ (3000-2500 π.Χ.), το ανατολικό όριο του πρωτοαστικού οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ΙΙ/ύστερης-ΙΙΙ (2500-2000 π.Χ.) και εντυπωσιακά τείχη και οικήματα της Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000-1750 π.Χ.), κατά την οποία το Ηραίον φαίνεται πως διατηρεί τον πρωτοαστικό του χαρακτήρα και είναι ο μεγαλύτερος νησιωτικός οικισμός του ανατολικού Αιγαίου».

«Τα αρχαιολογικά δεδομένα από θέσεις του προϊστορικού Αιγαίου σε συνδυασμό με ποικίλες αρχαιομετρικές αναλύσεις έχουν οδηγήσει κατά καιρούς σε χάραξη επί χάρτου χερσαίων και διαθαλάσσιων οδών επικοινωνίας. Με την πρόοδο των ερευνών οι οδοί αυτές αναθεωρούνται ή διευρύνονται, διαφωτίζοντας συνάμα την κατεύθυνση, το περιεχόμενο και την ένταση των θαλάσσιων διαλόγων στο Αιγαίο από την Εποχή του Λίθου ως τα τέλη της Εποχής του Χαλκού».

Η διάλεξη, που θα δοθεί στα ελληνικά, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: