Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις για τις ΧΙΙ και ΧVI Μηχανοκίνητες Μεραρχίες Πεζικού (φωτογραφίες)


Από 12 έως 15 Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, ενεργοποιήθηκε το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης (ΤΑΕ) της 7ΗΣ Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, όπου και ασκήθηκε αντιμετωπίζοντας επεισόδια τακτικής φύσεως.

Επίσης, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης της ΧVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) από την 30 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία.

Η ΤΑΜΣ εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του ΓΕΣ και επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και αγώνα σε αστικό ιστό. Τέτοιου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνονται στην περίπτωση που εχθρικές δυνάμεις έχουν οχυρωθεί εντός κατοικημένων περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: