Τρίτη 31 Μαΐου 2016

«Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης και η χρήση της από τους Οργανισμούς Ασφαλείας» η άποψη ενός αναγνώστη


Το συγκεκριμένο άρθρο είναι περισσότερο μια κατάθεση απόψεων πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον και κυρίως χρήσιμο στην καθημερινότητά μας, πόνημα του Ανθ/λγού Γιώργου Δημητρόπουλου με τον κύριο τίτλο «Λήψη απόφασης», παρά μια βιβλιοκριτική. Νοιώθω τον εαυτό μου τυχερό, καθώς έχω στην κατοχή μου τόσο την πρώτη έκδοση του έργου του κ. Δημόπουλου, που εκδόθηκε το 2013 και τιτλοφορείτο: «Λήψη Απόφασης, μια τέχνη στο σύγχρονο πεδίο μάχης» όσο και την δεύτερη και ενημερωμένη έκδοση του έργου με τίτλο αυτη την φορά: «Η στρατιωτική διαδικασία λήψης απόφασης και η χρήσης της απο τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ασφαλείας».

Το τη διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο πόνημα και στις δυο εκδόσεις το δείχνει κατατοπιστικότατα η εικόνα του εξωφύλλου, η οποία είναι ίδια και στις δύο εκδοσεις και δείχνει τον ορθό δρόμο που, πρέπει, να ακολουθεί κάποιος για να λάβει την, όσο το δυνατότερο σωστή απόφαση για να δράση, είτε στην ζωή του, είτε στην δουλειά του, είτε στην αποστολή του.

Για να βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει αλλα και να εφαρμόσει αυτη την μεθοδολογία, ο συγγραφέας χωρίζει το έργο σε 9 κεφάλαια (Γενικά, Τα βήματα της Λήψης απόφασης, Προπαρασκευή πληροφοριών στην περιοχή των επιχειρήσεων, μετα την λήψη απόφασης, παραρτήματα διαταγής επιχειρήσεων, διαδικασία καθοδήγησης μικρών κλιμακίων, διαχείριση κινδύνου, λήψη απόφασης για στελέχη οργανισμών ασφαλείας, η λήψη απόφασης ως αναπόσπαστο στοιχείο διοίκησης), στα οποία αναλύονται διεξοδικά, σε απλή γλώσσα, τα επιμέρους στοιχεία με την χρήση εικόνων και σχεδιαγραμμάτων.

Κοντολογίς, το έργο του κ. Δημητρόπουλου δεν είναι μονο μοναδικό στην ελληνική αγορά για το θέμα που διαπραγματεύεται αλλα και ένας χρήσιμος οδηγός, τόσο για επιχειρησιακούς - εκπαιδευτικούς για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των οργανισμών ασφαλείας και των Εφέδρων αλλα και για τον καθένα μας ξεχωριστά σαν προσωπικότητες, καθώς δεν θα μας διδάξει το συγκεκριμένο έργο πως θα παίρνουμε σωστές και αλάνθαστες αποφάσεις αλλα πως θα παίρνουμε αποφάσεις σε κάθε τομέα, με το λιγότερο ρίσκο και τις λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις.

Πληροφορίες για παραγγελίες στο https://militarydecisiongr.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: